Showing all 7 results

DỰ ÁN CAO ỐC HƯNG PHÁT

Giá: 12 tỷ

Quận: 7

1 - 3

1 - 3

50 - 100 m2

DỰ ÁN GREEN STAR

Giá:

Quận: 7

1 - 3

1 - 3

50 - 100 m2

DỰ ÁN GREEN STAR SKY GARDEN

Giá: 7 tỷ

Quận: 7

1 - 3

1 - 3

70 - 100 m2

DỰ ÁN SILVER STAR

Giá: 2 - 4 tỷ

Quận: Nhà Bè

1 - 3

1 - 3

50 - 100 m2

DỰ ÁN SUMMERLAND MŨI NÉ

Giá: 4 tỷ

Quận: Phan Thiết

1 - 3

1 - 3

50 - 100 m2

DỰ ÁN THE BLUE STAR

Giá: 3 tỷ

Quận: 7

1 - 3

1 - 3

50 - 100 m2

1 - 3

1 - 3

50 - 100 m2