Lễ động thổ-khởi công khu thấp tầng dự án Mũi Né SUMMERLAND

Vào ngày 14.09.2019, Hưng Lộc Phát Corp đã chính thức tổ chức lễ động thổ-khởi công khu thấp tầng dự án Mũi Né Sumemrland ngay tại dự án, với sự tham dự của chính quyền địa phương tỉnh Bình Thuận, đơn vị nhà thầu cùng toàn thể lãnh đạo Hưng Lộc Phát Corp.F29af8a2405fa701fe4e

DỰ ÁN MŨI NÉ SUMMERLAND

Lễ động thổ-khởi công khu thấp tầng dự án Mũi Né SUMMERLAND

Mũi Né Summerland đang được chủ đầu tư thi công rầm rộ 3 ca với hàng trăm công nhận thường trực trên công trường

4617292291df76812fce66742e5596a871f628b9